Díky e-mailovému editoru drag&drop ("táhni a pusť") zvládnete tvorbu newsletterů a automatických kampaní bez znalostí HTML a CSS. Pouhým tahem myši rozmisťujete jednotlivé prvky do těla e-mailu.

Poskládejte e-mailovou kampaň podle svých představ snadno a rychle.